Cart
ຈັດ​ງານ​ອົບ​ໂຮມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ ເອ​ໂກ ( GE Voluson P8 ) ຍີ່​ຫໍ​ລ​ະ​ດັບ 1ໃນ​ໂລ

ຂ່າວສານ23-09-2019 by: SKN Laos

ຈັດ​ງານ​ອົບ​ໂຮມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ ເອ​ໂກ ( GE Voluson P8 ) ຍີ່​ຫໍ​ລ​ະ​ດັບ 1ໃນ​ໂລ

ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທາງ​ຂະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ໂຮງ​ໝໍ​ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ດີ​ດີ