Cart
SD Biosensor donates Covid-19 rapid tests to the NCLE

ຂ່າວສານ07-09-2021 by: SKN Laos

SD Biosensor donates Covid-19 rapid tests to the NCLE

ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ SD Biosensor Inc. ແລະ ບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັນ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນກວດຫາເຊື້ອ Covid-19 ແບບໄວ ໃຫ້ແກ່ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ເປັນຈໍານວນທັງໝົດ 3,000 ຕົວຢ່າງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມອບໂດຍທ່ານ ສົມກຽດ ນິ່ນຈະເລີນ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ເອັສເຄເອັນ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ. ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ.

Seen Products